Vrácení zboží a reklamace

Jak odstoupit od smlouvy do 14 dnů?

Ze zákona máte samozřejmě právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží. O vašem úmyslu odstoupit nás informujte – e-mailem nebo dopisem. Napište nám o jaké zboží se jedná a kdy jste u nás nákup uzavřeli, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět.

Můžete použít níže připravený vzorový formulář pro odstoupení. Formulář je k dispozici i ke stažení ZDE. 

Zboží zašlete spolu s formulářem na adresu: Kofishop, Plzeňská 1708/344, Praha 6 Řepy 163 00.  Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být neotevřené a kompletní.


Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Kofishop, Plzeňská 1708/344, Praha 6 Řepy 163 00

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis:

 

Jak zboží reklamovat?

Reklamaci, prosíme, pošlete na e-mail: info@kofishop.cz nebo dopisem na adresu Kofishop, Plzeňská 1708/344, Praha 6 Řepy 163 00

 K reklamaci uveďte:

 vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

 prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu Kofishop, Plzeňská 1708/344, Praha 6 Řepy 163 00. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být neotevřené a kompletní.


Můžete použít níže připravený vzorový formulář pro reklamaciFormulář je k dispozici i ke stažení ZDE.

Formulář pro reklamaci

Adresát: Kofishop, Plzeňská 1708/344, Praha 6 Řepy 163 00

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: